Często zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jeśli masz wątpliwości poszukaj odpowiedzi w poniższym spisie. Jeśli nie znalazłeś zadzwoń do nas.

Dlaczego tą sprawą zajmuje się Kredyt Inkaso?

Kredyt Inkaso zajmuje się egzekwowaniem trudnych do spłacenia wierzytelności. W związku z brakiem polubownej spłaty długu przez dłużnika, pierwotny wierzyciel (np.: Bank, Operator telefonii) zdecydował się sprzedać dług wyspecjalizowanej w dochodzeniu należności firmie, jaką jest Kredyt Inkaso.

Dlaczego zadłużenie zostało sprzedane bez mojej zgody?

Zgodnie z art. 509 Kodeksu Cywilnego i n. wierzyciel może dokonać przeniesienia wierzytelności (tzw. cesja wierzytelności jest to umowa przeniesienia wierzytelności z pierwotnego wierzyciela (zbywca) na inny podmiot (nabywca)) na inny podmiot bez zgody dłużnika.

Co się stanie jeśli nie zapłacę?

W przypadku braku polubownej spłaty zadłużenia sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co może spowodować dodatkowe, niekiedy bardzo wysokie koszty. Po wydaniu przez Sąd nakazu zapłaty i braku wpłaty zadłużenia w określonym terminie, egzekucją długu zajmie się komornik. Dłużnik poza bardzo wysokimi kosztami komorniczymi będzie zmuszony uregulować również odsetki za zwłokę, które są naliczane do czasu całkowitej spłaty zadłużenia.

Co się składa na kwotę zadłużenia?

Na kwotę zadłużenia składa się należność główna (np.: faktura, kredyt, itp.), odsetki i ewentualne noty karne i koszty w zależności od rodzaju usługi, za którą powstał dług.

Dlaczego mam płacić skoro jestem spadkobiercą?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym do spłaty zadłużenia są zobowiązani spadkobiercy. Po spadkodawcy zostaje nie tylko majątek, ale i wszelkie związane z nim długi. Masa spadkowa może zawierać nawet sam dług.

Jak wypełnić druk wpłaty?

Powiększ

Czy mogę płacić w ratach?

Płatność ratalna możliwa jest po zawarciu ugody. Zawarcie ugody jest możliwe za pomocą jednego z 4 następujących sposobów:

  • wysłania Prośby o raty i zawarcie ugody (preferowany)
  • dzwoniąc pod numer telefonu (22) 22 333 44
  • wypełniając formularz na niniejszej stronie: wyślij formularz
  • wysyłając sms pod numer 698 888 785 w treści wpisując numer sprawy i swoje nazwisko

Czy mogę pomóc w spłacie czyjegoś długu?

Tak, wystarczy tylko ustalić to z dłużnikiem oraz przesłać do Kredyt Inkaso wypełniony formularz Wniosek o przystąpienia do długu.

end faq

Masz dług w Kredyt Inkaso?

Strona korzysta z plików cookies. Przebywanie na niej oznacza akceptację polityki prywatności. Nie pokazuj więcej tego komunikatu