Relacje B2B

 

Zleć nam windykację
- zostaw swój kontakt!

Imię i nazwisko: *
E-mail firmowy: *
Telefon firmowy: *
Strona internetowa firmy:

1. Firma windykacyjna jako element dyscyplinowania nierzetelnych płatników.
2. Jak odzyskać dług?
3. Jak wybrać firmę windykacyjną do współpracy?
4. Forum internetowe jako wiarygodne źródło informacji.
5. Korzyści z zawarcia ugody z firmą windykacyjną.

6. Odpowiedzialność za długi wspólnika.

7. Co zrobić, gdy dłużnik upadnie? Odzyskaj wierzytelności.

 

 

1. Firma windykacyjna jako element dyscyplinowania nierzetelnych płatników.

Obecność firm windykacyjnych na rynku w ostatnich latach przyczyniła się do znaczącej poprawy ściągania zaległych należności od dłużników. Wszystko to za sprawą zmiany podejścia do windykacji, która wreszcie przestała kojarzyć się z agresywnymi technikami.

Firmy windykacyjne mogą pomagać wierzycielom nie tylko poprzez prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Ich działanie polega również na współpracy przy kontaktach z płatnikami jeszcze przed eskalacją zadłużenia.

Prewencja, czyli zapobieganie zadłużeniu

Dzięki współpracy z firmami windykacyjnymi, jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi są tzw. pieczątki prewencyjne. Ich celem jest dyscyplinowanie płatników i dodatkowe motywowanie do terminowego opłacania swoich zobowiązań. Pojawiają się na przesyłanych do klienta fakturach informując, że wierzyciel współpracuje z firmą windykacyjną i w razie nieterminowej spłaty podejmie ona kroki w celu odzyskania należności.

Pieczęcie prewencyjne mogą zarówno wskazywać na konsekwencje braku terminowej płatności, jak i podkreślać korzyści związane z rzetelnością spłacania zobowiązań (np. dobra historia kredytowa w BIK itp.). Ale czy jest to narzędzie skuteczne? Tak, o ile stosowane jest w przemyślany sposób. Oznacza to tyle, że pieczęcie najlepiej umieszczać jedynie na fakturach osób, które mają problemy z terminowym realizowaniem płatności lub też fakturach przesyłanych do nowych klientów. Zbyt częste ich stosowanie może spowodować „znieczulenie” klienta na zawarte w nich treści.

Monitoring – zanim zadłużenie urośnie

Kolejnym filarem działalności firm windykacyjnych jest monitorowanie wierzytelności. Firma windykacyjna współpracuje stale z wierzycielem i kontaktuje się z jego klientami. Kontakt ten może mieć kilka postaci. Pierwszy nastąpić może już na kilka dni przed upływem terminu płatności –doradca przypomni wtedy o kończącym się czasie na zapłatę. Kolejny nastąpi po określonym czasie przekroczenia tego terminu – wtedy doradca firmy windykacyjnej ustali z klientem ostateczny termin zapłaty zobowiązania, przypominając o konsekwencjach, czekających go w przypadku niespłacenia zobowiązania. Firma windykacyjna wyśle również do klienta monit z żądaniem zapłaty.

W większości przypadków taka szybka reakcja na nierzetelne spłacanie zobowiązań kończy się regulacją długu w ciągu kilku tygodni i nie ma potrzeby dochodzenia roszczeń finansowych w bardziej zaawansowany sposób.

Stała współpraca wierzycieli z firmą windykacyjną poprawia płynność finansową

Przedstawione powyżej narzędzia skutecznie dyscyplinują dłużników do regularnego spłacania swoich należności. Korzyści dla wierzycieli ze współpracy z firmą windykacyjną są więc bardzo duże. Wystarczy zdecydować się na stałą współpracę z windykatorem, dając mu dostęp do bazy płatników i pozwalając na monitorowanie płatności. Wtedy - w przypadku większości klientów - nie ma w ogóle potrzeby przechodzenia do etapu windykacji. W konsekwencji wierzyciel znacząco poprawia swoją płynność finansową, a płatnicy mają mniejsze szanse na popadnięcie w długi. 


2. Jak odzyskać dług?

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje towary bądź usługi, wystawiając faktury celem spłacenia należności w późniejszym ustalonym terminie, mogą mieć problemy z wyegzekwowaniem należnych kwot.

Nieuczciwi kontrahenci mogą stanowić zagrożenie dla płynności finansowej przedsiębiorcy, tak więc konieczne jest egzekwowanie długów. Zresztą, w żadnej sytuacji nikt nie chce pozbywać się towaru czy świadczyć usług za darmo.

Jak samodzielnie odzyskać dług?

W przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie zapłacić za fakturę, powinien to niezwłocznie zgłosić wierzycielowi. Można wówczas ustalić dogodne warunki spłaty, np. wyznaczyć raty czy odwlec termin zapłaty. Zdarza się jednak, że dłużnik chowa głowę w piasek, nie wykazuje inwencji, by mimo trudności w spłacie, podjąć polubowne rozmowy i załatwić problem.

Wówczas wierzyciel musi upomnieć się o swoje. W tym celu można zacząć od rozmów telefonicznych w sprawie spłaty długu. Jeśli jednak to możliwe, wskazane byłyby rozmowy bezpośrednie. Warto też wysyłać monity pisemne. Dłużnikowi należy stale przypominać o obowiązku zapłaty, nie można mu dawać spokoju, dopóki nie wpłaci należności.

Obowiązkiem dłużnika jest odbieranie telefonów i korespondencji, podejmowanie negocjacji i przestrzeganie umów podjętych w wyniku negocjacji. Leży to w jego interesie, bo końcowym rezultatem nieuiszczenia długu jest sąd, egzekucja komornicza, opłaty sadowe i odsetki.

Współpraca z firmą windykacyjną

Aby samodzielnie odzyskać dług potrzeba czasu (zwłaszcza gdy dłużników jest wielu), a także pewnych umiejętności. Przedsiębiorca może więc zlecić odzyskiwanie długów firmie windykacyjnej. Jest to dla niego korzystna współpraca, gdyż swój czas może przeznaczyć na prowadzenie firmy, a nie działalność uboczną, która wymaga zaangażowania, a może kończyć się fiaskiem.

Firma windykacyjna zatrudnia osoby profesjonalnie przygotowane do egzekwowania długów, znające procedury, przepisy, metody pracy z dłużnikiem. Przydaje się nawet znajomość psychologii, także technik negocjacji i sposobów przekonywania. Ich działalność jest skuteczna i prowadzona zgodnie z prawem. Profesjonalni negocjatorzy doskonale wiedzą, że nie wolno wymuszać określonych zachowań dłużnika ani go zastraszać.

Istnieją dwa rodzaje windykacji. Pierwsza to windykacja polubowna. Polega na nawiązaniu kontaktu bezpośredniego, telefonicznego, mailowego i pocztowego, wysyłaniu wezwań do zapłaty, proponowaniu ugody i zmiany warunków uiszczenia należności, gdy niemożliwa jest jednorazowa wpłata.

Druga to windykacja sądowo-komornicza. Polega na podejmowaniu kroków prawnych: złożeniu wniosku o zapłatę, a następnie wniosku do komornika sądowego.

Kiedy egzekucja należności?

Odzyskać dług z majątku dłużnika można dokonać wtedy, gdy wierzyciel otrzyma orzeczenie sądowe z tzw. klauzulą wykonalności. W interesie dłużnika jednak leży, by nie dopuścić do tej sytuacji. Powinien wcześniej załatwić sprawę polubownie z wierzycielem. Jego dług znacznie wzrasta, dochodzą wysokie odsetki, koszty sądowe i komornicze. Poza tym traci możliwość współpracy nie tylko z danym kontrahentem, ale inni przedsiębiorcy będą odnosić się do niego z nieufnością, jako osoby niewiarygodnej i nieuczciwej, z którą nie opłaca się prowadzić interesów. 


3. Jak wybrać firmę windykacyjną do współpracy?

Firm, które mają trudność z odzyskiwaniem należności, jest coraz więcej. Dłużnicy nie tylko mają problemy ze spłatą kredytów czy pożyczek, ale również zalegają z opłatami czynszu czy rachunków za dostawę mediów - prąd czy gaz oraz za usługi telekomunikacyjne, itp. Zdarzają się sytuacje, w których kontakt z dłużnikiem jest utrudniony oraz takie, w których zadłużony podmiot – czy o osoba fizyczna, czy też przedsiębiorca nie wykazuje chęci współpracy z wierzycielem.

W takich przypadkach podejmowanie jakichkolwiek działań prowadzących do odzyskania należności zwykle nie przynosi oczekiwanych efektów. Osoba zadłużona skutecznie uchyla się od obowiązku uregulowania długu, a wierzyciel traci tylko czas na bezcelową próbę kontaktu. Dlatego warto, aby przedsiębiorstwa mające problemy z odzyskiwaniem przypadających im wierzytelności korzystały z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów świadczących usługi windykacyjne, czyli firmę windykacyjną. Do podmiotów takich należą firmy windykacyjne, czy też specjalistyczne kancelarie prawne. Zatrudnieni tam specjaliści - z zakresu prawa, ekonomii, finansów i psychologii - są w stanie wyegzekwować dług od nierzetelnego klienta, przeprowadzić w imieniu mocodawcy negocjacje zmierzające do ustalenia warunków spłaty, zawarcia ugody itp. A to wszystko przy wykorzystaniu profesjonalnych i zgodnych z prawem metod działań.

Jaką firmę windykacyjną wybrać?
Pierwsza odpowiedź na to pytanie brzmi: skuteczną. Ale jak ją rozpoznać? Jednym z kryteriów może być jej długoletnia historia na rynku. Skoro firma windykacyjna systematycznie pozyskuje nowych klientów, świetnie radząc sobie z odzyskiwaniem należności, prowadzone przez nią działania z pewnością przynoszą efekty.

Warto wziąć pod uwagę skalę działalności firmy, choć nie jest to oczywiście kryterium bezwzględne. Te mniejsze zwykle działają na rynkach regionalnych, większe natomiast na terenie całego kraju. Skala działalności nie przesądza o jakości, ale warto wziąć ją pod uwagę, dobierając podmiot do współpracy.

Dobrze jest zasięgnąć opinii osób już współpracujących z daną firmą windykacyjną. Jednak najlepszym sposobem jest bezpośrednia rozmowa z przedstawicielem firmy, zapoznanie się z referencjami klientów. Kierowanie się opiniami umieszczonymi w Internecie może być zawodne, gdy firma prowadzi agresywną akcję marketingową.

Warto też zwrócić uwagę na przejrzystość cennika i jasność wszystkich warunków umowy.

Decydując się na podjęcie współpracy z firmą windykacyjną, należy oczekiwać, że prowadzone przez nią działania przyczynią się do skutecznego odzyskania należności.

Dłużnik indywidualny i dłużnik masowy
W przypadku niesolidnego dłużnika, bez względu na to czy jest to dłużnik indywidualny, czy dłużnik masowy, firma windykacyjna swoje działania rozpocznie od listownej „mobilizacji” dłużnika do zapłaty. W razie niepowodzenia nawiąże z nim bezpośredni kontakt, ustali jego rzeczywistą sytuację majątkową, zastosuje zgodne z prawem techniki nacisku, by doprowadzić do zwrotu należności. Ostatecznym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania komorniczego. Przy prowadzeniu działań bardzo liczy się doświadczenie i profesjonalizm windykatora, gdyż dłużnicy - przede wszystkim biznesowi - posiadają sporą wiedzę prawną i starają się wszelkimi sposobami uniknąć spłaty zadłużenia.

Firmy, które świadczą usługi masowe, np. operatorzy telefonii komórkowych, gazownie, telewizje kablowe, mają zwykle problemy z masowym dłużnikiem. Są to osoby fizyczne, których niespłacone lub niezapłacone w terminie należności są stosunkowo niewielkie. W odzyskiwaniu takich długów specjalizują się firmy windykacyjne o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, które mają wypracowane schematy postępowania. Muszą one posiadać rozbudowany system informatyczny, by prowadzić czynności windykacyjne w stosunku nawet do kliku tysięcy dłużników dziennie.

Kredyt Inkaso współpracuje z czołowymi instytucjami finansowymi (m.in. bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi) oraz firmami oferującymi usługi telekomunikacyjne. Ponad 12-letnie doświadczenie pozwoliło wypracować najlepsze metody działania, prowadzące do skutecznego odzyskiwania należności. Już teraz zgłoś się do nas i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w egzekwowaniu długu od nierzetelnych klientów. 


4. Forum internetowe jako wiarygodne źródło informacji.

Internet jest jednym z najlepszych źródeł informacji, jakie są obecnie dostępne. Najświeższe wiadomości możemy zdobyć w okamgnieniu, bez większego wysiłku. Jednak wszystko zawsze ma swoje wady i zalety. Ważne jest, by umieć selekcjonować znalezione informacje i korzystać zawsze z kilku wiarygodnych źródeł.

Z jednej strony Internet daje niemal natychmiastowy dostęp do informacji, które nas interesują. Z drugiej łatwość i szybkość publikacji treści w Sieci powoduje, że proces poszukiwania rzetelnych i aktualnych wiadomości staje się żmudny i często zakończony fiaskiem. Dlatego warto potwierdzać znalezione informacje w kilku źródłach. Szczególnie tyczy się to wskazówek, porad zostawianych na forach internetowych, z których tak chętnie korzystamy i czasami ślepo wierzymy temu, co jest na nich napisane.

Fora internetowe pozwalają nam na prawie bezpośredni kontakt z drugą osobą. Często bezmyślnie wierzymy we wszystko, co ludzie publikują, ufając, że prywatna osoba jest bardziej wiarygodna niż specjalista, przedstawiciel firmy w danej dziedzinie. Często zapominamy, że ludzie lubią wylewać swoje frustrację, że na ich opinie ma wpływ wiele czynników takich jak: osobista sytuacja życiowa, zawiłość przypadku, czy w przypadku wystawiania opinii o usługodawcach – chęć pozbycia się konkurencji w sposób nieetyczny. Mimo wielu miejsc, w których możemy weryfikować odnalezione informacje, należy mimo wszystko traktować je z lekką dozą nieufności. Pomyłki jak wiadomo, zdarzają się nawet najlepszym, a kwestie tego typu, jak przepisy, ustawy, akty prawne często ulegają aktualizacji, a w Sieci widnieją wciąż w formie dawnego zapisu.

Długi, windykacja wierzytelności, wezwanie do zapłaty, odzyskanie należności, usługi windykacyjne to kwestie bardzo trudne, zawiłe, wymagające indywidualnego rozpatrzenia. Dlatego też, zamiast zaczytywać się w poradach na forach internetowych i z czasem z przerażenia zarywać nocki, lepiej skontaktować się z konsultantem firmy windykacyjnej i porozmawiać. To jest jedyna słuszna droga, która pozwoli uniknąć niepotrzebnych stresów i rozwiązać nurtujące problemy oraz długi. 


5. Korzyści z zawarcia ugody z firmą windykacyjną.

Kwestie długów zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela są zawsze stresujące. Wiąże się to z wieloma nieprzyjemnymi emocjami, których każdy wolałby uniknąć. A dług względem wierzyciela nigdy nie znika. Czy istnieje zatem rozwiązanie wygodne dla obu stron? Paradoksalnie jest to kontakt z firmą windykacyjną.


Chyba każdy z nas słysząc: „firma windykacyjna”, ma jedno wyobrażenie – problemy. Nic bardziej mylnego! To właśnie firma windykacyjna może pomóc zadłużonemu oraz wierzycielowi znaleźć rozwiązanie dotyczące spłaty długu, ustalając realne warunki spłaty oraz konkretyzując ustalenia. Da to każdej ze stron komfort psychiczny i zaoszczędzi wielu stresów… Brzmi absurdalnie?


Cesja wierzytelności (przejęcie długów przez osobę trzecią) przez firmę windykacyjną nie oznacza sytuacji podbramkowej dla dłużnika. To szansa na zawarcie ugody, często na korzystnych warunkach i załatwienie całej sprawy polubownie. Zawierając ugodę z firmą windykacyjną, osoba zadłużona może jedynie zyskać.
zadłużona może jedynie zyskać.


Dlaczego firma windykacyjna, a nie sąd?
Prawdą jest, że sądy coraz szybciej wydają decyzje o nakazie spłaty długu, gdyż najczęściej są to sprawy bezsporne. Jednak dług może zostać powiększony o dodatkowe koszty postępowania sądowo-egzekucyjnego. Natomiast z firmą windykacyjną dłużnik zawsze może zawrzeć ugodę i ustalić warunki spłaty korzystne dla siebie, jak i dla wierzyciela.

Jakie jeszcze zalety wynikają z podjęcia współpracy z windykatorem? Jest ich wiele:

 •  Możliwość negocjacji warunków spłaty zadłużenia.
 • Możliwość rozłożenia zadłużenia na raty.
 • Negocjacje odnośnie wysokości rat.
 • Możliwość negocjacji umorzenia części zadłużenia.
 • Ustalenie dogodnego terminu spłaty.
 • Uniknięcie dodatkowych kosztów.
 • Możliwość wstrzymania sprawy, do chwili, gdy sytuacja dłużnika nie ulegnie poprawie.
 • Możliwość zatrzymania naliczania odsetek.
 • Ugoda w formie pisemnej, będącej gwarantem niezmienności postanowień.
 • Zakończenie spłaty, bez zastosowania przez wierzyciela, negatywnych dla dłużnika sankcji.
 • Uniknięcie wielokrotnych kontaktów ze strony firmy windykacyjnej, mających na celu ponaglenie do spłaty.
 • Odzyskanie wiarygodności przez dłużnika.
 • Komfort psychiczny dłużnika.
 • Określenie perspektywy czasu, w której sprawa zostanie zamknięta, wizualizująca realną możliwość wyjścia zadłużenia w danym czasie.


Często osoba kontaktująca się z ramienia firmy windykacyjnej jest otwarta na propozycje. Wielokrotnie negocjacje kończą się ustaleniem warunków dogodnych dla samego dłużnika. Zatem nie należy obawiać się kontaktu z windykatorem, lecz natychmiast podjąć współpracę, a im szybsza chęć spłaty zobowiązań, tym tylko lepiej dla dłużnika. 

 

6. Odpowiedzialność za długi wspólnika.

Spółka cywilna jest wciąż popularną formą prowadzenia działalności. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest ona podmiotem prawa, lecz umową regulowaną przepisami kodeksu cywilnego. Cecha charakterystyczną spółki cywilnej jest to, że wkłady do spółki oraz mienie nabyte podczas jej trwania stanowią wspólny majątek.

Wg zapisów w kodeksie cywilnym wspólnicy są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki cywilnej. Co to oznacza? Wierzyciel może wystąpić o zapłatę długu do każdego ze wspólników, a każdy z nich ma obowiązek zapłaty długu w pełnej jego wysokości. W przypadku, gdy dług jest wyższy niż majątek spółki, to spłata zobowiązania powinna nastąpić z prywatnego majątku wspólników. Odpowiedzialność za długi w spółce cywilnej jest nieograniczona. Czyli nie ma żadnej granicznej sumy, do której wspólnik odpowiada za długi spółki, np. wysokości wniesionych wkładów jak w przypadku spółki z o.o. W skrajnych przypadkach może się okazać, iż współwłaściciele utracą cały dotychczas zgromadzony prywatny majątek w wyniku prowadzenia działalności.

Jeżeli wierzyciel zażąda zwrotu zobowiązania tylko od jednego ze wspólników, staje się on automatycznie dłużnikiem. Nie oznacza to jednak, iż reszta wspólników nie ponosi w tym momencie żadnej odpowiedzialności. Nawet jeśli jeden ze wspólników ureguluje zobowiązania spółki, których od niego zażądano, może zwrócić się z tzw. roszczeniem regresowym do pozostałych współwłaścicieli. Wspólnik - dłużnik ma pełne prawo do tego, aby domagać się od pozostałych wspólników zwrotu za spłacone zobowiązania spółki. Niezależnie więc, do którego ze wspólników zwróci się wierzyciel i który wspólnik spłaci dług, zobowiązania ciążą na wszystkich w takim samym stopniu. 

 

7. Co zrobić, gdy dłużnik upadnie? Odzyskaj wierzytelności.

Ogłoszenie upadłości przez naszego dłużnika nie oznacza jeszcze, że wszystko przepadło i nie mamy już szans na odzyskanie długu. Należy czym prędzej podjąć właściwie kroki, aby odzyskać swoje pieniądze. Wynajęcie firmy windykacyjnej będzie bardzo pomocne.

Jeżeli dłużnik likwiduje firmę, nie oznacza to wcale, że wierzytelność nie zostanie spłacona. Po likwidacji może bowiem pozostać jeszcze spory majątek, który wystarczy na zaspokojenie wszystkich roszczeń. Likwidator wzywa w ogłoszeniu w prasie wierzycieli, aby zgłosili swoje roszczenia. Następnie po ustaleniu stanu majątku likwidowanej firmy, decyduje o kolejności, w jakiej będą spłacane wierzytelności. Dług należy zgłosić w terminie wyznaczonym przez likwidatora. W przeciwnym razie zaspokojenie twojego roszczenia nastąpi dopiero z tej części majątku, jaka zostanie po spłaceniu pozostałych wierzycieli.


Bankructwo dłużnika teoretycznie powinno przekreślać jakiekolwiek szanse na odzyskanie pieniędzy. Jest to w końcu stan, w którym sądownie zyskuje on poświadczenie, że nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań. Czasem bardzo znacznych.


Rozwiązaniem może być wejście na drogę sądową. Jednak proces nie będzie prosty, co najgorsze – będzie trwał także długo. Dla firm, które nie posiadają rozbudowanych działów prawnych specjalizujących się w windykacji, szczegółowe rozpoznanie sytuacji dłużnika może stanowić spory kłopot.


Jednak nawet w tej sytuacji istnieje możliwość polubownego rozwiązania sprawy. Jest to wyłącznie kwestią prowadzenia skutecznych negocjacji – czyli windykacji. Biorąc pod uwagę skalę tego problemu, firmy windykacyjne są dobrze przygotowane do radzenia sobie nawet z takimi przypadkami i najlepszym rozwiązaniem może być zwrócenie się do specjalisty.

Masz dług w Kredyt Inkaso?

Strona korzysta z plików cookies. Przebywanie na niej oznacza akceptację polityki prywatności. Nie pokazuj więcej tego komunikatu