Logo Kredyt Inkaso
Nasza misja i wizja

Misja i Wartości Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso Kultura organizacyjna grupy

W trakcie naszej wieloletniej obecności na rynku zarządzania wierzytelnościami wypracowaliśmy rzetelny i unikalny model strategii działania oraz zdefiniowaliśmy postawy i zachowania, dzięki którym konsekwentnie budujemy pozytywne i skuteczne relacje z naszymi interesariuszami i realizujemy założone cele.

Wspólnie z naszym zespołem pracowników i pasjonatów opracowaliśmy Misję i Wartości Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso. Wskazują one sposób postępowania wobec naszych Pracowników, Klientów i Partnerów Biznesowych oraz determinują sposób komunikacji i działań w Grupie. Jednocześnie są one fundamentem kultury organizacyjnej Grupy, co jest dla nas powodem do dumy.

Nasze wartości

Misja spółki Kredyt Inkaso
Ludzie

Po pierwsze Ludzie

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Szanujemy naszych pracowników, partnerów i dłużników i oczekujemy od nich tego samego. Zachęcamy do rozwoju i doceniamy wysiłki.

Misja spółki Kredyt Inkaso
Wynik

Walka o Wynik

Koncentrujemy się na znalezieniu najprostszych i najinteligentniejszych rozwiązań dla dłużników i naszego biznesu. Dążymy do osiągania jak najlepszych wyników.

Misja spółki Kredyt Inkaso
Przyszłość

Gotowi na Przyszłość

Podejmujemy zmiany, aktywnie poszukujemy nowych pomysłów, możliwości, technologii i sposobów na to, aby uczynić nasz biznes lepszym dla naszych inwestorów i pracowników, jednocześnie postępując fair wobec dłużników.

Ugoda
Spłać online
Kontakt