Logo Kredyt Inkaso
Częściowe umorzenie raty i spłata jednorazowa

Historia naszych klientów Sprawdź jak pomagamy!

Pan Marek skorzystał z ugody z umorzeniem.

Dzięki niej udało mu się zaoszczędzić 10 176,80 zł czyli 40% zadłużenia. Zadłużenie, które wynosiło 25 442,22 zł zostało spłacone a Pan Marek spłacił jedynie część zadłużenia to jest kwotę 15 265,42 zł.

Dzięki pomocy rodziny zdołał uzbierać 60% kwoty swojego zadłużenia. Prośba, którą skierował do Działu Obsługi Klienta została pozytywnie rozpatrzona i Wierzyciel wyraził zgodę na umorzenie części zadłużenia.

Dzięki naszej ugodzie z umorzeniem Pan Marek spłacił swój dług w części, sprawa została zamknięta a kwota 10 176,80 zł została umorzona.

Spłata jednorazowa
Logo Kredyt Inkaso
Ugoda
Spłać online
Kontakt