Logo Kredyt Inkaso
Przeciwdziałanie nieprawidłowościom

PRZECIWDZIAŁANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM zwalczamy korupcję

Przeciwdziałanie korupcji

Przeciwdziałanie korupcji

W ramach systemu zarządzania ryzykiem korupcji, Grupa Kapitałowa kładzie szczególny nacisk na kształtowanie właściwych postaw etyczno-moralnych oraz budowanie świadomości Pracowników i Współpracowników na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej, poprzez szkolenia, systemy motywacyjne, komunikację wewnętrzną, budowanie kultury organizacji itp.

Przejdź do strony
Zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłaszanie nieprawidłowości

W celu ułatwienia Kontrahentom, Dostawcom, Oferentom, Klientom i pozostałym interesariuszom dokonywania powiadomień o nieprawidłowościach oraz zdarzeń korupcyjnych, na stronie internetowej Kredyt Inkaso został udostępniony „Formularz zgłaszania nieprawidłowości” (dalej „Formularz”). Wiadomość wysłana za pomocą formularza trafia bezpośrednio do osób wyznaczonych do rozpatrywania tego typu zgłoszeń.

Przejdź do strony
Logo Kredyt Inkaso
Spłać online
Kontakt
Zaloguj się