Spółki zależne

Kredyt Inkaso – Spółki zależne

 1. Finsano Consumer Finance
  1. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Finsano Consumer Finance S.A.
  2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności za okres do 31 marca 2018
  3. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2019r.
  4. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku.
  5. Informacja spółki Finsano Consumer Finance S.A. dotycząca istotnych zdarzeń, które zaszły w Spółce od 31.03.2017 do dnia 11.09.2017r.
  6. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla akcjonariusza i rady nadzorczej spółki Finsano Consumer Finance S.A.
 2. Finsano
  1. FINSANO Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2019 r.
  2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy Finsano S.A.
  3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku.
  4. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/2017 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania
  5. Raport roczny Finsano Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016/17.
 3. Kancelaria Forum
  1. Kancelaria Forum S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2019 r.
  2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy Kancelaria Forum S.A.
  3. Kancelaria Forum S.A., Warszawa, ul. Domaniewska 39 – Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018
  4. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariusza i Rady Nadzorczej Spółki Kancelaria Forum S.A.
  5. Informacja spółki Kancelaria Forum S.A. dotycząca istotnych zdarzeń, które zaszły w Spółce od 31.03.2017 do dnia 11.09.2017r.
 4. KI Nieruchomości
  1. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.03.2019 r.
  2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Wspólników KI Nieruchomości sp. z o.o.
  3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
  4. Raport roczny KI Nieruchomości sp. z o.o. za rok obrotowy 2016/17 (okres od 01.04.2016 do 31.03.2017)
 5. Plan połączenia Spółek
  1. Plan połączenia Spółek uzgodniony 28 listopada 2019 r. pomiędzy Finsano S.A., Finsano Consumer Finance S.A., Kancelaria Forum S.A. oraz KI Nieruchomości sp. Z o.o. cz. 1
  2. Plan połączenia Spółek uzgodniony 28 listopada 2019 r. pomiędzy Finsano S.A., Finsano Consumer Finance S.A., Kancelaria Forum S.A. oraz KI Nieruchomości sp. Z o.o. cz. 2
  3. Opinia z badania Planu Połączenia Spółek

Masz dług w Kredyt Inkaso?

Strona korzysta z plików cookies. Przebywanie na niej oznacza akceptację polityki prywatności. Nie pokazuj więcej tego komunikatu