Logo Kredyt Inkaso
Reklamacje

Nie jesteś zadowolony ze współpracy? Złóż reklamację

Formularz reklamacyjny

Wysyłanie formularza

Przedmiot reklamacji (do zaznaczenia 1 lub więcej elementów):

Preferowany kanał odpowiedzi:

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe może być Kredyt Inkaso S.A. lub podmiot trzeci, w imieniu którego Spółka przetwarza Twoje dane osobowe z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dane Twojego Administratora znajdziesz w korespondencji otrzymanej od Kredyt Inkaso S.A lub możesz zwrócić się do Kredyt Inkaso S.A. z wnioskiem o wskazanie jego danych.
Kontakt z Kredyt Inkaso S.A możliwy jest:
listownie na adres: Kredyt Inkaso S.A Centrum Operacyjne., ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość
mailowo na adres: dpo@kredytinkaso.pl

Dane osobowe zawarte w formularzu reklamacyjnym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną reklamację za pomocą niniejszego formularza, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Reklamację. Brak danych spowoduje brak udzielenia odpowiedzi. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w tym o przysługujących uprawnieniach znajdziesz tutaj.

Kredyt Inkaso S.A. w swojej działalności kieruje się Zasadami Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, które są dostępne na stronie www.kredytinkaso.pl/dobre-praktyki.

(*) - Pola wymagane

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w terminie 30 dni, termin ten może zostać wydłużony. Wierzyciel poinformuje pisemnie lub innym ustalonym kanałem o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, ze wskazaniem powodu odroczenia odpowiedzi, który jednak nie powinien przekroczyć 60 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest zgodnie z polityką administratora danych, z uwzględnieniem preferencji Klienta: listownie, pocztą elektroniczną (na poprawnie zweryfikowany adres e-mail). Jeżeli Klient nie określi kanału odpowiedzi lub nie potwierdzi aktualności adresu e-mail, odpowiedź udzielona zostanie listownie. Złożenie przez Klienta reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji, powinna ona zawierać dokładne dane adresowe klienta, a także przywołanie numeru sprawy.

Reklamację można złożyć w formie:

  • Pisemnej: listem na adres KREDYT INKASO S.A., ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość
  • Elektronicznej: za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Ustnej: w rozmowie telefonicznej z Doradcą KREDYT INKASO S.A.

Złożona przez Państwa reklamacja powinna w szczególności zawierać:

  • Opis zaistniałych okoliczności i faktów, stanowiących podstawę zgłoszenia reklamacyjnego
  • Dokumenty stanowiące poparcie dla podniesionych zarzutów reklamacyjnych
  • Sprecyzowane zarzuty reklamacyjne
  • Wskazanie preferowanego kanału udzielenia odpowiedzi

W przypadku nieuwzględnienia roszczenia klienta przez KISA, klient ma prawo wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego lub z powództwem do sądu powszechnego. Instytucja umocowana do prowadzenia sporu pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego: Rzecznik Finansowy – prowadzi spory z udziałem podmiotu rynku finansowego; szczegółowe informacje na temat działalności Rzecznika dostępne są na stronie www.rf.gov.pl

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę, zażalenie lub wniosek do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF. Szczegóły znajdują się na stronie ZPF.

logo ZPF logo ZPF
Logo Kredyt Inkaso
Spłać online
Kontakt
Zaloguj się