Logo Kredyt Inkaso
Reklamacje

Nie jesteś zadowolony ze współpracy? Złóż reklamację

Formularz reklamacyjny

Wysyłanie formularza

Przedmiot reklamacji (do zaznaczenia 1 lub więcej elementów):

Preferowany kanał odpowiedzi:

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu reklamacyjnym jest Kredyt Inkaso S.A z siedzibą w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 39 lub inny podmiot dla którego Kredyt Inkaso S.A. podejmuje działania windykacyjne. W takiej sytuacji dane Administratora znajdziesz na korespondencji kierowanej przez Kredyt Inkaso S.A do Ciebie. Administrator nazywany jest również Wierzycielem.

Dane osobowe zawarte w formularzu reklamacyjnym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną reklamację za pomocą niniejszego formularza, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Reklamację. Brak danych spowoduje brak udzielenia odpowiedzi. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w tym o przysługujących uprawnieniach znajdziesz tutaj.

Kredyt Inkaso S.A. w swojej działalności kieruje się Zasadami Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, które są dostępne na stronie www.kredytinkaso.pl/dobre-praktyki.

(*) - Pola wymagane

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w terminie 30 dni, termin ten może zostać wydłużony. Wierzyciel poinformuje pisemnie lub innym ustalonym kanałem o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, ze wskazaniem powodu odroczenia odpowiedzi, który jednak nie powinien przekroczyć 60 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest zgodnie z polityką administratora danych, z uwzględnieniem preferencji Klienta: listownie, pocztą elektroniczną (na poprawnie zweryfikowany adres e-mail). Jeżeli Klient nie określi kanału odpowiedzi lub nie potwierdzi aktualności adresu e-mail, odpowiedź udzielona zostanie listownie. Złożenie przez Klienta reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji, powinna ona zawierać dokładne dane adresowe klienta, a także przywołanie numeru sprawy.

Reklamację można złożyć w formie:

  • Pisemnej: listem na adres KREDYT INKASO S.A., ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość
  • Elektronicznej: za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Ustnej: w rozmowie telefonicznej z Doradcą KREDYT INKASO S.A., podczas wizyty w oddziałach KREDYT INKASO S.A. lub w trakcie osobistego kontaktu z Doradcą KREDYT INKASO S.A.

Złożona przez Państwa reklamacja powinna w szczególności zawierać:

  • Opis zaistniałych okoliczności i faktów, stanowiących podstawę zgłoszenia reklamacyjnego
  • Dokumenty stanowiące poparcie dla podniesionych zarzutów reklamacyjnych
  • Sprecyzowane zarzuty reklamacyjne
  • Wskazanie preferowanego kanału udzielenia odpowiedzi

W przypadku nieuwzględnienia roszczenia klienta przez KISA, klient ma prawo wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego lub z powództwem do sądu powszechnego. Instytucja umocowana do prowadzenia sporu pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego: Rzecznik Finansowy – prowadzi spory z udziałem podmiotu rynku finansowego; szczegółowe informacje na temat działalności Rzecznika dostępne są na stronie www.rf.gov.pl

Ugoda
Spłać online
Kontakt