Logo Kredyt Inkaso
Klauzula RODO dot. Zgłaszania nieprawidłowości

Klauzula RODO Sprawdź jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO), informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Pani/Pana dane osobowe zawarte w powiadomieniu o nieprawidłowościach będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Powiadomienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonywanie szczególnych praw przez administratora). Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia dochodzenia w przedmiocie zgłoszenia nieprawidłowości. Nie będą one wykorzystywane dla prowadzenia działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub dla innych rodzajów niesprawiedliwego traktowania.
  • W związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w przedmiocie zgłoszenie Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom ścigania, organom administracji rządowej i samorządowej, instytucją publicznym oraz sądom.
  • Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych uzależniony będzie od celu przetwarzania:

    A) dane dotyczące nieuzasadnionego Powiadomienia usuwane są w ciągu 2 miesięcy od złożenia Powiadomienia, chyba, że zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne lub sądowe. W takiej sytuacji dane usuwane są po prawnomocnym zakończeniu postępowania;

    B) dane dotyczące uzasadnionych Powiadomień przechowuje się przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano Powiadomienia.

  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pracownikom i Współpracownikom przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Logo Kredyt Inkaso
Spłać online
Kontakt
Zaloguj się