Logo Kredyt Inkaso
Minimalna kwota raty

Historia naszych klientów Sprawdź jak pomagamy!

Pani Katarzyna wybrała ugodę z ratą minimalną w związku z trudną sytuacją materialną. Niestety wydatki na leki oraz zajęcie komornicze znacznie obciążają domowy budżet Pani Katarzyny.

Kontaktując się z Kredyt Inkaso S.A. przekonana była, że czeka ją kolejna egzekucja komornicza ponieważ nie wierzyła, że przy tak niskich dochodach uda jej się spłacić zadłużenie w wysokości 4,952.92 zł. Doradca zaproponował ugodę z ratą minimalną w wysokości 50 zł miesięcznie i dodatkowo wstrzymanie naliczania odsetek na czas obowiązywania ugody.

Dzięki naszej ugodzie z ratą minimalną już od 4 lat Pani Katarzyna sukcesywnie spłaca swój dług, który nie zwiększa się o odsetki. Dług zmniejszył się o 2400 zł. Gdyby nie wstrzymanie odsetek przy saldzie w wysokości 4,952.92 zł odsetki przez okres 4 lat wynosiłyby prawie 488,06 zł.

Minimalna kwota raty
Logo Kredyt Inkaso
Spłać online
Kontakt
Zaloguj się