Logo Kredyt Inkaso
Historia Kredyt Inkaso

KREDYT INKASO S.A.

Firma Kredyt Inkaso S.A. powstała w 2001 roku i aktualnie należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami, regularnie współpracując z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz firmami, które świadczą usługi telekomunikacyjne. Od 2007 roku spółka jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dziś, dzięki fachowemu doradztwu i profesjonalizmowi w działaniu, Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie realizuje swoje cele biznesowe w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej - Polsce, Rumunii, Bułgarii i Rosji. Swoim klientom - osobom zadłużonym - Kredyt Inkaso uławia rozwiązanie problemu zadłużenia. Model działania firmy opiera się na maksymalnym upraszczaniu spłaty długu i doradzaniu w wyborze najlepszych rozwiązań, dostosowanych do sytuacji finansowej klienta. Partnerom biznesowym Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso oferuje kompleksową obsługę zarządzania wierzytelnościami - od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowo-egzekucyjne.

Kredyt Inkaso S.A. jest jednym z nielicznych podmiotów, które posiadają kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Specjalizuje się w portfelach wierzytelności o skali 500 tys. – 600 mln zł, zapewniając partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – poczynając od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi.

Historia i rozwój Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.Sprawdź jak to się zaczęło

19 kwietnia 2001

31 października 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2010

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2021

2020

2022

19 kwietnia 2001

31 października 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2010

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2021

2020

2022

19 kwietnia 2001

początek historii Kredyt Inkaso jako spółki komandytowej: wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

31 października 2001

zakup pierwszego pakietu wierzytelności

2002

Kredyt Inkaso notuje roczny zysk netto w kwocie ok. 317 tys. złotych.

2003

zysk roczny Kredyt Inkaso to już kwota ponad milion złotych.

2004

Kredyt Inkaso zwiększa wysokość rocznego zysku netto do kwoty ponad miliona sześciuset tysięcy złotych i nabywa dwa pakiety wierzytelności wobec prawie 9000 podmiotów.

2005

Otwarcie biura w Warszawie. Roczny zysk netto Grupy Kapitałowej rośnie do kwoty prawie miliona ośmiuset tysięcy złotych.

2006

podjęcie decyzji o przekształceniu Kredyt Inkaso w spółkę akcyjną.

2007

Kredyt Inkaso debiutuje na rynku podstawowym GPW.

2010

Kancelaria Prawnicza Forum, z którą Kredyt Inkaso współpracuje od wielu lat, zostaje włączona w struktury Grupy Kapitałowej. Kancelaria uzyskuje także pierwszy w Polsce nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Nc-e 2/10).

2012

Kredyt Inkaso rozszerza działalność na rynki: Rosji, Rumunii i Bułgarii.

2013

Kredyt Inkaso nabywa pierwszy portfel hipoteczny

2015

ekspansja na rynek Chorwacji

2016

większościowym udziałowcem w Polsce zostaje Waterland Portfolio Investments.

2017

pierwsza publiczna emisja obligacji.

2018

prezesem zarządu spółki zostaje Maciej Szymański

2021

Zarząd Kredyt Inkaso tworzą: Maciej Szymański, Barbara Rudziks, Iwona Słomska i Tomasz Kuciel. Tym samym zarząd osiąga równowagę płci 50:50.

2020

dołączenie do zarządu spółki Barbary Rudziks jako Wiceprezes.

2022

Zmiany w składzie zarządu Kredyt Inkaso: Barbara Rudziks - prezes zarządu, Maciej Szymański – wiceprezes zarządu, Iwona Słomska – wiceprezes zarządu oraz Mateusz Boguta, członek zarządu i CFO
Logo Kredyt Inkaso
Spłać online
Kontakt
Zaloguj się