Logo Kredyt Inkaso
Nieruchomości na sprzedaż

Nieruchomości na sprzedaż

Specjalizujemy się w sprzedaży działek, mieszkań, domów, lokali użytkowych oraz nieruchomości przemysłowych na terenie całej Polski. W naszej bazie znajdują się ciekawe i atrakcyjne cenowo propozycje ofert sprzedaży nieruchomości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczny przebieg transakcji zakupu nieruchomości. Stale współpracujemy z radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi. Posiadamy wykwalifikowany Zespół prawników, który dba o to, żeby każda nieruchomość przed sprzedażą miała uregulowany stan prawny.

Zobacz nasze oferty sprzedaży

Domy
Mieszkania
Działki
Lokale użytkowe
Nieruchomości na sprzedaź
Nieruchomości na aukcję

Licytacje komornicze nieruchomości

Licytacja komornicza to publiczna sprzedaż nieruchomości dłużnika, przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Nabywcą może zostać osoba lub podmiot prawny, który zapłaci najwyższą kwotę za przedmiot licytacji. Licytacja odbywa się aż do momentu osiągnięcia najwyższej kwoty, którą deklaruje zapłacić nabywca. Ten, kto da więcej, wygrywa licytację. Licytacja odbywa się publicznie w wyznaczonym w obwieszczeniu komornika miejscu i czasie, a od czerwca 2021 r. również w formie e-licytacji. W licytacji może wziąć udział niemal każdy, poza grupami osób wymienionymi odrębnie w przepisach, o ile wpłaci wadium.

Wierzytelność zabezpieczona hipoteką

Wierzytelność (dług) wynikająca z danej umowy (np. umowy kredytu) może zostać zabezpieczona prawem określanym hipoteką. Zabezpieczenie wierzytelności hipoteką polega na obciążeniu konkretnej nieruchomości dłużnika (np. mieszkania) prawem przysługującym wierzycielowi, które umożliwia wierzycielowi odzyskanie swojej wierzytelności od dłużnika poprzez zaspokojenie się z tej konkretnej nieruchomości obciążonej hipoteką. Zaspokojenie odbywa się poprzez sprzedaż (spieniężenie) nieruchomości obciążonej hipoteką w toku egzekucji komorniczej lub poprzez przejęcie na własność nieruchomości przez wierzyciela.

Należy pamiętać, że wierzyciel, którego wierzytelność została zabezpieczona hipoteką na danej nieruchomości ma prawo egzekwować kwotę roszczenia (wysokość długu), doprowadzając do sprzedaży zabezpieczenia (nieruchomości) w toku licytacji komorniczej lub poprzez przejęcie tej nieruchomości na własność. Hipoteka ustanowiona na I miejscu pozwala wierzycielowi zaspokoić się bez względu na to, kto jest właścicielem nieruchomości oraz z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami Dłużnika (za wyjątkiem szczególnych sytuacji określonych w odrębnych przepisach). Oznacza to, że sumy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zabezpieczonych hipoteką nie są dzielone między wszystkich wierzycieli upadłego według kategorii, a w pierwszej kolejności pomiędzy wierzycieli, którzy są uprawnieni do zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia.

zdjecie-umowy
Logo Kredyt Inkaso
Spłać online
Kontakt
Zaloguj się