Logo Kredyt Inkaso
O nas

O firmie

Kim jesteśmy?

Firma Kredyt Inkaso S.A. powstała w 2001 roku i należy do ścisłej czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Z czasem spółka przekształciła się z grupę kapitałową działającą operacyjnie na 4 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Rosji - współpracując z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, telekomunikacyjnymi, pożyczkowymi oraz innymi dostawcami usług o charakterze masowym. Od 2007 roku spółka jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Co robimy?

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso w swojej działalności koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania - od windykacji polubownej po procesy sądowe oraz egzekucyjne, współpracując także z biurami informacji gospodarczej. Ponadto Kredyt Inkaso w ramach outsourcingu świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami na rzecz innych podmiotów finansowych.

Swoim klientom (osobom zadłużonym) Kredyt Inkaso S.A. ułatwia rozwiązanie problemu zadłużenia. Model działania firmy opiera się na maksymalnym upraszczaniu spłaty długu i doradzaniu w wyborze optymalnych rozwiązań, dostosowanych do sytuacji finansowej klienta. Firma posiada dla swoich klientów portal ugodowi.pl umożliwiający łatwą i kompleksową obsługę zadłużenia przez internet.

Misja i Wartości Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso Kultura organizacyjna grupy

Nasza misja i wizja

icon
Misja
Wspieramy wierzycieli pierwotnych oraz zadłużone osoby i firmy. Wierzycielom pierwotnym pomagamy rozwiązywać problemy z wierzytelnościami nieregularnymi. Zadłużonym ułatwiamy spłatę zaległości. Robimy to etycznie i skutecznie.
icon
Wizja
Chcemy być firmą, której wartość rośnie dla wszystkich: pracowników, inwestorów, klientów i partnerów biznesowych.

Nasze wartości

Po pierwsze ludzie

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi.

Szanujemy członków naszego zespołu, inwestorów, klientów (osoby zadłużone) i partnerów biznesowych.

Postępujemy zgodnie z zasadą fair play.

Stawiamy na ścisłą współpracę i korzyści dla wszystkich stron.

icon
Prosto do celu

Koncentrujemy się na znalezieniu prostych i korzystnych rozwiązań dla naszych klientów i naszego biznesu.

Dążymy do osiągania jak najlepszych rezultatów i unikamy nieefektywności.

icon
Gotowi na przyszłość

Dbamy o stały postęp i rozwój naszej organizacji.

Idziemy z duchem czasu.

Szybko i elastycznie wdrażamy innowacyjne rozwiązania.

Nieustannie się doskonalimy.

icon

Zarząd

Barbara Rudziks

Prezes Zarządu

czytaj więcej

Maciej Jerzy Szymański

Wiceprezes Zarządu

czytaj więcej

Iwona Słomska

Wiceprezes Zarządu

czytaj więcej

Mateusz Boguta

Członek Zarządu

czytaj więcej

Skład Rady Nadzorczej:

Bogdan Dzudzewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

czytaj więcej

Marcin Okoński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

czytaj więcej

Raimondo Eggink

Członek Rady Nadzorczej

czytaj więcej

Karol Sowa

Sekretarz Rady Nadzorczej

czytaj więcej

Tomasz Karpiński

Członek Rady Nadzorczej

czytaj więcej

Certyfikaty

W wyniku audytu przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Kredyt Inkaso S.A. uzyskało certyfikaty ISO w zakresie świadczenia usług windykacyjnych i zarządzania wierzytelnościami PN-ISO/IEC 27001:2017-06 oraz Certyfikat IQNet Bezpieczeństwa Zarządzania Systemem Informatycznym PN-ISO/IEC 27001:2017-06 ważne do dnia 28.10.2024 roku. Podczas procesu audytu nie stwierdzono żadnych niezgodności z normą.

Logo Kredyt Inkaso
Spłać online
Kontakt
Zaloguj się