Logo Kredyt Inkaso
O nas

O firmie

Kim jesteśmy?

Firma Kredyt Inkaso S.A. powstała w 2001 roku i należy do ścisłej czołówki firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Z czasem spółka przekształciła się z grupę kapitałową działającą operacyjnie na 4 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Rosji - współpracując z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, telekomunikacyjnymi, pożyczkowymi oraz innymi dostawcami usług o charakterze masowym. Od 2007 roku spółka jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Co robimy?

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso w swojej działalności koncentruje się na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz ich obsłudze na wszystkich etapach przeterminowania - od windykacji polubownej po procesy sądowe oraz egzekucyjne, współpracując także z biurami informacji gospodarczej. Ponadto KI w ramach outsourcingu świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami na rzecz innych podmiotów finansowych.

Swoim klientom (osobom zadłużonym) Kredyt Inkaso S.A. ułatwia rozwiązanie problemu zadłużenia. Model działania firmy opiera się na maksymalnym upraszczaniu spłaty długu i doradzaniu w wyborze optymalnych rozwiązań, dostosowanych do sytuacji finansowej klienta. Firma posiada dla swoich klientów portal ugodowi.pl umożliwiający łatwą i kompleksową obsługę zadłużenia przez internet.

Misja i Wartości Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso Kultura organizacyjna grupy

W trakcie naszej wieloletniej obecności na rynku zarządzania wierzytelnościami wypracowaliśmy rzetelny i unikalny model strategii działania oraz zdefiniowaliśmy postawy i zachowania, dzięki którym konsekwentnie budujemy pozytywne i skuteczne relacje z naszymi interesariuszami i realizujemy założone cele.

Wspólnie z naszym zespołem pracowników i pasjonatów opracowaliśmy Misję i Wartości Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso. Wskazują one sposób postępowania wobec naszych Pracowników, Klientów i Partnerów Biznesowych oraz determinują sposób komunikacji i działań w Grupie. Jednocześnie są one fundamentem kultury organizacyjnej Grupy, co jest dla nas powodem do dumy.

Nasze wartości

Misja spółki Kredyt Inkaso
Ludzie

Po pierwsze Ludzie

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Szanujemy naszych pracowników, partnerów i dłużników i oczekujemy od nich tego samego. Zachęcamy do rozwoju i doceniamy wysiłki.

Misja spółki Kredyt Inkaso
Wynik

Walka o Wynik

Koncentrujemy się na znalezieniu najprostszych i najinteligentniejszych rozwiązań dla dłużników i naszego biznesu. Dążymy do osiągania jak najlepszych wyników.

Misja spółki Kredyt Inkaso
Przyszłość

Gotowi na Przyszłość

Podejmujemy zmiany, aktywnie poszukujemy nowych pomysłów, możliwości, technologii i sposobów na to, aby uczynić nasz biznes lepszym dla naszych inwestorów i pracowników, jednocześnie postępując fair wobec dłużników.

Zarząd

Barbara Rudziks

Prezes Zarządu

czytaj więcej

Maciej Jerzy Szymański

Wiceprezes Zarządu

czytaj więcej

Iwona Słomska

Wiceprezes Zarządu

czytaj więcej

Mateusz Boguta

Członek Zarządu

czytaj więcej

Skład Rady Nadzorczej:

Bogdan Dzudzewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

czytaj więcej

Marcin Okoński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

czytaj więcej

Raimondo Eggink

Członek Rady Nadzorczej

czytaj więcej

Karol Sowa

Sekretarz Rady Nadzorczej

czytaj więcej

Daniel Dąbrowski

Członek Rady Nadzorczej

czytaj więcej

Certyfikaty

W wyniku audytu przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Kredyt Inkaso S.A. uzyskało certyfikaty ISO w zakresie świadczenia usług windykacyjnych i zarządzania wierzytelnościami PN-ISO/IEC 27001:2017-06 oraz Certyfikat IQNet Bezpieczeństwa Zarządzania Systemem Informatycznym PN-ISO/IEC 27001:2017-06 ważne do dnia 28.10.2024 roku. Podczas procesu audytu nie stwierdzono żadnych niezgodności z normą.

Logo Kredyt Inkaso
Ugoda
Spłać online
Kontakt